ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
"Атанас Романов"


Производство


- Стоманотръбни стълбове за електропреносната мрежа
 
- Стоманени стълбове за електротранспортната мрежа
 
- Стоманени стълбове за осветление и рогатки
 
- Горещо огъване на тръби с Øот 60мм до 219мм
 
- Заземителни колове
 
- Елементи за ел. контактната мрежа
 
- Шкаф - електроразпределителен за кабели ниско напрежение

 
- Метални шкафове
 
- Рязане, огъване, заваряване на ламарина