ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  
"Атанас Романов"Изделия за продажба:

1. Реостати
2. Метални стълбове за улично осветление с височина 7,5 метра
3. Ел.табла - цената е в зависимост от размера

Машини за продажба:

1. Абкант – хидравличен 2м , огъва до 2 мм.
2. Фреза механична ФУ 251 контактори за смяна
3. Струг „Пореба” полски от 1965г. обработва до ø90 см и 3 универсала
4. Струг универсален С11- МТ, къса база Троянски, производство 1990
5. Колонна бормашина- Казанлък
6. Колонна бормашина
7. Ръчен нож за отвори / лостова ножица/
8. Ръчен нож
9. Колонна бормашина
10. Ножовка механична
11. Шмиргел
12. Шмиргел /не работи/
13. Шмиргел
14. Фреза ФХ - 251
15. Фреза ФХ 161 - Щосмашина
16. Колонен телфер 1 тон
17. Ножовка механична /без лък/
18. Циркуляр за дърва
19. Точков апарат /пункшваиц/
20. Преса 63 t
21. Хидравлична ножовка – автоматична с командно табло- 1262
22. Електрожен
23. Шпиндел преса /без топузи/
24. Колонна бормашина
25. Шмиргел
26. Преса 20 t /без бабка/
27. Шмиргел
28. Ел. рунд с мотор-редуктор /с 3бр.валове – дълги 2м/.
29. Ръчен рунд 1м
30. Компресори 2бр. /260литра/
31. Къдрачка - 4мм тел оградна
32. Стоманени пръти, бургии