ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  
"Атанас Романов"


Продаваме следните имоти:


1. гр.София, бул.Сливница №6

Парцел с площ от 5268 кв.м. с излаз на три улици. Многофункционална зона - за жилищно и промишлено строителство.
КИНТ - 3.5.
Плътност 60%.
Кота корниз - 26м.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 5268кв.м.

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714
 

2. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 3531 кв.м. и промишлена сграда на 2 етажа с РЗП - 2120кв.м.
Параметри на парцела - СМФ(жилищно строителство, офисно, чисто производсъво).
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 3531кв.м.

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714

3. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 3387 кв.м. и промишлена сграда с РЗП-851кв.м.
Параметри на парцела - СМФ(жилищно строителство, офисно, чисто производсъво).
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 3387кв.м.

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714
 

4. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел с площ от 3384 кв.м. и административна промишлена сграда на 3 етажа с РЗП - 1488кв.м.
Параметри на парцела - Многофункционално строителство
КИНТ - 3.5.
Озеленяване - 40%.
ПЗ - 60%.
Кота корниз - неограничено.
Година на строителство - 1980
Строителство - панел
В регулация, с вода, ток и канализация.

Квадратура: 3384кв.м.

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118, 0888233714

5. гр.София, р-н Връбница 1, ул."Проф.Янаки Моллов" №1

Парцел Ухото с площ от 5093 кв.м.
През шпарцела минава колектор.
Разрешено е строителство на временни преместваеми обекти - сглобяеми павилиони, складове, работилници, гаражи, магазини
В регулация, без вода, без ток.

Квадратура: 5093 кв.м.

Лице за контакт: Зорка Сотирова

Тел: 02 8279202 , 02 8279118,
0888233714